Den beste kompetansen

Vi vet at kvalitet, økonomi og leveringsdyktighet er avgjørende kriterier for valg av leverandør, på disse feltene er vi blant de beste i bransjen.


Godkjent leverandør til oljebransjen

Sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015

Om oss

CNC Produkter er en del av et sterkt industrimiljø i Leksvik kommune.
Her er flere framgangsrike bedrifter samlet i et livskraftig nettverk.Kanskje har beliggenheten, bare noen minutter med hurtigbåt over fjorden til teknologihovedstaden Trondheim, bidratt til den positive utviklingen.

CNC Produkter har siden starten i 1989 utviklet seg til å bli en ledende bedrift innen sin bransje i Midt-Norge.

Brosjyre CNC Produkter: PDF

Kvalitetssikring

CNC Produkter er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015

Gjennom grundig kontroll i alle ledd i produksjonen sikres våre kunder de beste komponentene markedet kan tilby

Hvorfor velge CNC Produkter?

Vi vet at kvalitet, økonomi og leveringsdyktighet er avgjørende kriterier for valg av leverandør, på disse feltene er vi blant de beste i bransjen. Grunnen til dette er at vår bedriftsidé legger avgjørende vekt på å:

  • Levere produkter etter kundens kravspesifikasjoner.
  • Ha fornøyde kunder.
  • Ha et omdømme som troverdig leverandør.
  • Ha et åpent og tillitsfullt samarbeide med kunder og samarbeidspartnere.
  • Være kundens produktutviklingspartner mht. å gjøre produktet mest mulig produksjonsvennlig.

CNC Produkter er også godkjent leverandør til oljebransjen gjennom leverandørdatabasen Achilles.